prázdny

Mýtus nebo skutečnost? Prozkoumali jsme časté předsudky o sedavém zaměstnání

Mýtus nebo skutečnost? Prozkoumali jsme časté předsudky o sedavém zaměstnání

28.02.2023 4 minutes

Podle statistik, má sedavé zaměstnání na Slovensku přibližně 40,7% lidí a polovina z nich sedí v průměru během dne 8 hodin. Se sedavým zaměstnáním a životním stylem se často spojují různé zdravotní problémy, které nás omezují v každodenním fungování.

Mezi nejčastější problémy, které udávají lidé se sedavým zaměstnáním, můžeme zařadit bolesti v oblasti spodní, ale i vrchní části páteře, problémy v oblasti ramen, loktů a zápěstí. Často tyto bolesti spojujeme jen s naším sedavým zaměstnáním. Ale když se podíváme blíže mezi lidi, kteří nesedí 8 hodin v práci a jsou více aktivní, objevují se bolesti iu nich. Na místě je otázka: „Je opravdu tím skutečným problémem naše sedavé zaměstnání?“

 

Změna polohy sedu pro zdraví páteře

Jako největší problém se zdá samotná neaktivita. Co si pod tím můžeme představit?

Naše tělo není stavěno na dlouhodobou statickou polohu/činnost, jakou je právě sed. I v samotném sedu musí naše tělo držet jednotlivé svaly proti gravitaci. Tedy jsou aktivně namáhány. Proto jedno z doporučení je, neboj se měnit polohy sedu. Mnozí máme před sebou obrázek ideálního sedu. Ale pro většinu není dlouhodobě udržitelný. Proto se neboj opřít o židli, vylož si nohu, sedni si do tureckého sedu, zda praktikuj jiné variace změny polohy. I taková drobnost ti pomůže ke zdravé páteři a zdravému životnímu stylu.

 

 

To, že tě bolí páteř neznamená, že ji máš v některé části poškozenou. Bolest si v mnoha případech spojujeme s poškozením naší páteře v některé její části. Avšak v současnosti už víme, že bolest není přímo úměrná s poškozením našich tkání a to, jak bolest vnímáme, ovlivňuje velké množství faktorů. V jedné studii se dokonce zjistilo, že až 36 % pacientů mělo na magnetické rezonanci nějakou formu nálezu, ale nepociťovali žádné bolesti.

 

Důležité je, co děláme většinu času a ne jednou za čas

Co bychom si pod tím měli představit? Pokud i sedíme 8 hodin denně, důležité je to, jak vypadá náš den mimo práci. Vezeš se do práce autem? Parkuješ hned před vchodem? Vezeš se nahoru výtahem? Po pracovní době přijdeš domů a sedneš si opět před televizi? Nebo dbáš mimo pracovní dobu na více pohybu a chodíš do práce pěšky? Zacvičit si po práci nebo projít se v přírodě ti pomůže cítit se lépe a zdravěji.

Pokud máš sedavé zaměstnání je důležité, aby to bylo jen sedavé zaměstnání a ne sedavý životní styl. To je zásadní rozdíl.

 

Co si z toho odnést?

Samotný sed není tak nebezpečný, jak si často myslíš. Pokud je kompenzován pohybem a nezůstáváš v něm beze změny polohy i několik hodin, je to v pořádku. Prohlédni si tipy, které pro tebe připravila fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová:

 

 1. Dělej si přestávky během práce.
 2. Kromě ergonomie se soustřeď na pravidelné měnění poloh tvého sedu.
 3. Zařaď krátké cvičení během práce.
 4. Dbej na pohyb mimo pracovní dobu.
 5. Motivuj se s kolegy k pohybu.
 6. Pracuj na odbourávání stresu. Také přispívá k tomu, jak vnímáš bolest.
 7. Dbej na kvalitní spánek (7 – 8 hodin).
 8. V rámci přestávek střídej pohled do dálky a do blízka.

 

I my v NEBBIA se snažíme minimalizovat dopady sedavé práce. Náš kolega, Rocky, má 5 tipů, které mu pomáhají:

 • Téměř každé smart hodinky ti umí poslat upozornění, že se dlouho nehýbeš. Najdeš je i mezi značkami Garmin, Samsung či Apple.
 • Pracuji na stole, který si umím zvednout klikou/elektronicky do polohy ke stání.
 • Existuje korektor pro vzpřímené držení těla, který snímá polohu hlavy a zad. Upozorňuje v případě, kdy máš tělo shrbené nebo v přílišném předklonu.
 • Pomodoro timer na počítači tě přinutí “vypnout hlavu” a změnit polohu tím, že ti v pravidelných intervalech zablokuje počítač na 5 min. Já mám nastavený interval každých 25 min.
 • Rychlou pomůckou pro změnu polohy sezení a výhodou pro páteř je i schůdek pod stolem, kde si podle potřeby vyložíš nohy.

 

Sedavá práce sice nese rizika pro naše zdraví, ale důležité je udržovat aktivní životní styl a pravidelně provádět pohybová cvičení. To může pomoci vyvážit negativní účinky sedavé práce a udržet tvé zdraví.

Pokud tě rady a doporučení od fyzioterapeutky Jessicy Zatlkajové zaujaly, vyslechni si od ní i další zajímavá témata na našich NEBBIA Talks. Získáš pravidelné informace, které podporují tvůj zdravý životní styl.