VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Registrácia je možná iba pre tých, ktorí dokázateľne nakupujú tovar určený pre ďaľší predaj a sú vlastníkom funkčnej predajne, online obchodu alebo fitness centra.
 2. Dôstojné reprezentovanie značky NEBBIA v súlade s aktuálnym dizajn manuálom.
 3. Reprezentácia, propagácia a predaj značky NEBBIA prostredníctvom sociálnych médií alebo webstránok, ktorých názov obsahuje NEBBIA (napríklad: www.nebbia.xx, www.nebbia-yyyy.xx, www.zzzzNEBBIA.xx), je potrebné mať nami v dostatočnom predstihu odsúhlasené. V opačnom prípade môže byť takýto propagačný kanál odstránený.
 4. Pravidelný odber: Pravidelný odber NEBBIA vyhodnocuje na základe objednávok za posledný 3-mesačný kvartál. 
Nový partner má pre prvý kvartál od začiatku spolupráce minimálny odber 500 €. 
Po uplynutí 3 mesiacov (prvého kvartálu) sa minimálny odber za kvartál navyšuje na 1 500 €. 
V prípade nedodržania minimálneho odberu bude zákazníkovi odobratý štatút veľkoobchodníka.
 5. Minimálna hodnota VO objednávky je 100 €.
 6. Tovar musí byť uhradený najneskôr v deň expedície alebo platbou na dobierku.
 7. Dodržiavanie cenotvorby: predajca musí dodržiavať cenovú politiku NEBBIA. Ceny uvedené na stránke www.nebbia.fitness sú „odporúčané ceny”. Predajca nesmie mať výslednú predajnú cenu (zľava je vrátane vernostných a akýchkoľvek systémových zliav) nižšiu ako je odporúčaná cena. Cenová politika sa nevzťahuje na výpredajové modely.
 8. Predajca smie predávať tovar za cenu vyššiu ako je cena odporúčaná a to bez obmedzenia.
 9. Pri porušení cenotvorby bude partner sankciovaný odobratím zľavy a spätných bonusov.
 10. Reklamácia musí byť podaná najneskôr do 2 rokov od zakúpenia tovaru a to výhradne prostredníctvom reklamačného formuláru.
 11. Reklamácia prijatej zásielky je možná najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia.
 12. Cenník je aktualizovaný mesačne (vždy k prvému dňu v mesiaci).
 13. Tovar zakúpený za VO ceny je určený výlučne na predaj koncovému spotrebiteľovi a nesmie byť ponúkaný alebo predávaný iným obchodníkom. V prípade, že sa tak stane, je to považované za hrubé porušenie obchodných podmienok a partnerovi bude odobratý štatút veľkoobchodnéhe partnera, tj. spolupráca bude ukončená.
 14. Pri preberaní poškodeného balíku od kuriéra je nutné vypísať tlačivo o škodovej udalosti, ktoré je kuriér povinný mať pri sebe - bez vypísania tlačiva nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodený tovar spôsobený prepravou alebo chýbajúce kusy v balíku.
 15. Reklamovať prípadný vzniknutý rozdiel medzi vyfakturovaným tovarom a tovorom doručeným je možné maximálne do 3 pracovných dní. Po tejto lehote bude akýkoľvek rozdieľ neuznaný.

NEBBIA, s.r.o., Dlhá 74/85, Žilina 01009, +421 907 742 148, support@nebbia.biz
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.